• polish
  • english

Langs

Ochrona VIP

Pojecie VIP, czyli Very Important Person odnosi się do Osób, które swoim statusem społecznym i często, co za tym idzie, majątkowym stoją bardzo wysoko ponad średnią ogółu społeczeństwa.

Więcej

O Firmie

VIP SECURITY AGENCY, z siedzibą we Wrocławiu i zasięgiem działania obejmującym wszystkie kontynenty, jest jedną z niewielu Firm branży security, świadczącą pro­fesjonalne usługi Ochrony Osób, zwane też "Ochroną Osobistą". W ramach ochrony VIP świadczone są także usługi ochrony konsulatów, ambasad, rezydencji, ekslu­zywnych hoteli, apartamentowców i innych obiektów wymagających najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Pracownicy i Pracownice Ochrony Osób, wyko­nujący zadania w naszej Firmie, weryfikowani są pod kątem doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych, dzięki czemu są w stanie działać w sytuacjach wysokiego poziomu stresu i napięcia.

Przechodzą okresowe testy sprawności psychofizycznej, a także podlegają stałemu doskonaleniu w technikach ochrony osób, w sztuce walki wręcz oraz strzelaniu. Istotny nacisk kładziony jest na znajomość języków obcych oraz przepisów prawa obowiązującego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, gdzie świadczona jest usługa Ochrony Osobistej.

Naszą Misją jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ochranianej Osoby, przy jednoczesnym, możliwie najbardziej elastycznym dopasowaniu do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Rzetelność, Profesjonalizm, Wiedza, Doświadczenie, Dyskrecja i Docho­wanie Tajemnicy stanowią nasze główne Atuty.

Oferta

Pojecie VIP, czyli Very Important Person odnosi się do Osób, które swoim statusem społecznym i często, co za tym idzie, majątkowym stoją bardzo wysoko ponad średnią ogółu społeczeństwa. Tak wysokie usytuowanie w hierarchii stawia Te Osoby w kręgu zainteresowania publicznego, a zainteresowanie to nie zawsze musi budzić pozytywny oddźwięk.

Często zdarza się, że implikuje ono zjawiska negatywne wobec VIP-a, takie jak próby ingerencji w Jego sferę prywatną, chęć zakłócenia działalności zawodowej, zakusy deprecjonowania Osoby. Wynikają one na ogół z niskich pobudek, takich jak zawiść, zazdrość, ale również są dyktowane czynnikami związanymi z osiągnięciem korzyści materialnych, społecznych, politycznych, przez osobę ingerującą.

Zdarza się także, że wobec Osoby reprezentującej Wysoki Status Społeczny stosowany jest szantaż, mający na celu wywołanie u takiej osoby określonego działania, zachowania pożądanego przez szantażystę.

Największym jednak zagrożeniem dla VIP-a jest zamach na Jego zdrowie lub życie.

Mając na uwadze niedogodności i zagrożenia, te wymienione oraz pozostałe, tworzymy jako Firma VIP SECURITY AGENCY Systemy Bezpieczeństwa Osobistego, dopasowywane i opracowywane indywidualnie dla każdego Klienta.

Formy Ochrony Osób.


Usługa Ochrony Osób, jak już wyżej wspomniano, przybiera różne formy i obejmuje różnorodne zakresy, w zależności od indywidualnych zapotrzebowań Klienta.

Pracownicy naszej Firmy wykonują, m.in. następujące zadania:

  • Asysta Ochronna oraz przewóz limuzyną Firmy lub na życzenie, limuzyną Klienta na spotkania, targi, konferencje, lotniska, itd.;
  • Asysta Ochronna podczas spotkań biznesowych, konferencji, posiedzeń, negocjacji handlowych;
  • Całodobowa lub w wyznaczonych godzinach, Ochrona Osobista, realizowana zarówno podczas wyjazdów prywatnych i służbowych Ochranianej Osoby, w tym zagranicznych, jak również w zakresie ochrony VIP-a oraz Jego Rodziny w sytuacjach codziennych, np. podczas zakupów, dowóz dzieci do i ze szkoły, itp.
  • Woman Security – to usługa adresowana do Pań. Pracownice Ochrony Osób, posiadające wiedzę i umiejętności na tym samym poziomie, co Pracownicy Ochrony Osób zapewnią każdej Pani – VIP bezpieczeństwo na Najwyższym poziomie z jednoczesnym zachowaniem dyskrecji wizualnej. Będą towarzyszyć podczas spotkań biznesowych, zakupów, podróży, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu dyskrecji.

Pracownicy Ochrony Osób wykonują zadania w strojach służbowych, którymi są garnitury, mundury damskie, w jednolitym kroju oraz kolorze.

Na życzenie Klienta, np. podczas sytuacji, gdzie wymagane są stroje mniej oficjalne, używane są ubiory pozwalające wtopić się w otoczenie.

Pracownicy i Pracownice Ochrony Osób wyposażeni są w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego.

Na wyposażeniu Firmy znajdują się limuzyny takie jak BMW serii 7 oraz 5, Mercedesy klasy S oraz Skoda Superb. Oferujemy Przewóz VIP-a w komfortowych warunkach, przy Asyście Pracowników Ochrony Osób w dowolne miejsce w Europie, zapewniając usługę tłumaczenia w kilku językach obcych.

Oferowane przez naszą Firmę usługi konstruujemy i dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Mając na względzie zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi Klienci, nie możemy wymienić nawet tej mniejszej części wykonywanych przez Naszych Pracowników i Pracownice zadań Ochrony Osób.


Pośród Osób przez nas ochranianych znajdowały się czołowe Postaci polskiego i światowego Biznesu, Przedstawiciele Szeroko Pojętej Kultury i Sztuki, Dyplomaci, Politycy oraz inne, nie mniej Ważne Osoby, których Pozycja Społeczna tego wymagała.

Nigdy nie ujawniamy Nazwisk, ani nawet przybliżonych danych, które mogłyby zidentyfikować naszych Klientów. Mamy przy tym świadomość straty w wymiarze marketingowym, jaką z tego tytułu ponosimy. Niemniej jednak w naszej działalności Dyskrecja i Zaufanie stanowią jedną z fundamentalnych wartości, założonych w misji naszej Firmy.

Rzetelność

Profesjonalizm
Doświadczenie

Kadra

Pracownicy i Pracownice Ochrony Osób w naszej Firmie legitymują się po­twierdzonym doświadczeniem w zakresie profesjonalnego wykonywania zadań Ochrony Osób.

 

1

Wywodzą się ze Służb Specjalnych, pododdziałów antyterrorystycznych Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz elitarnych, specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

Ich wiedza, doświadczenie oraz zdolności psychofizyczne są starannie weryfikowane.

Firma VIP SECURITY AGENCY kładzie bardzo duży nacisk na właściwy proces doboru i rekrutacji Pracowników Ochrony Osób, a także sys­tematyczność szkoleń i doskonalenia zawodowego.

2

Biegłość w zakresie władania bronią palną, perfekcja w sztukach walki wręcz, profesjonalizm w teorii i praktyce wykonywania zadań Ochrony Osób uzupełniana jest wysokim poziomem kultury osobistej, wiedzy o świecie i społeczeństwie a także znajomością języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, serbski, chorwacki).

Do tego pełna dyspozycyjność oraz gotowość do wyjazdu w każdy zakątek Globu, celem wykonywania zadania Ochrony Osobistej czynią z nich fundamentalny element, tworzący strukturę naszej Firmy.

Bardzo istotnym elementem pracy jest także Dyskrecja i Zaufanie. Nasi Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania Tajemnicy wykonywanych przez nich zadań i nie ujawniania komukolwiek zdarzeń, sytuacji, których byli świadkami, podczas wykonywania zadań ochrony Osób.

Zdolność do poświęcenia swojego zdrowia, a nawet życia w imię wykonania powierzonego im zadania Ochrony sprawia, że Firma nasza staje na piedestale wartości i rzetelności przyjętej przez nią misji, jaką jest Bezpieczeństwo Ochranianej Osoby.

Galeria

006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
001
002
003
004
005
20150808_181919.jpg
20150808_192733.jpg
20150829_152325.jpg
20150829_152908.jpg
20150829_180502NEW.jpg
najnowsze
nowe01
nowe02
nowe03a
nowe01a
nowe02a

Kontakt

Dane Kontaktowe

WROCŁAW · WARSZAWA · KRAKÓW · POZNAŃ · ŁÓDŹ

Możecie Państwo skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Prosimy o podanie poprawnego, działającego adresu e-mail, by nasza odpowiedź mogła trafić do nadawcy.

+48 502 188 887
office@vip-security.pl

 

NIP: 896-102-52-41
REGON: 020647660
Koncesja MSWiA: nr L-0125/11

Formularz Kontaktowy

To Top